Nästa artikel

Många barn och ungdomar med npf känner sig inte hjälpta efter att de har varit i kontakt med vården, enligt en undersökning från riksförbundet Attention.

Det är inom projektet Barns Röst som Attention har genomfört en webbenkät med 341 barn och unga mellan 9-17 år. Deltagarna – som hade en eller flera npf-diagnoser – fick svara på frågor kring bemötande, delaktighet och inflytande i möten med vården. Begreppet ”vården” definieras i undersökningen som BUP, habilitering, vårdcentral och socialtjänst. Resultatet visar att 41 procent inte känner sig hjälpta av sina vårdkontakter, medan 20 procent inte förstod varför de var där och 22 procent upplevde att de inte blev lyssnade på.

– Att förstå syftet med sitt vårdbesök, att bli lyssnad på och att få möjlighet att ställa frågor borde vara en självklarhet för alla. Att göra barn och unga mer delaktiga i sin egen vård skulle förmodligen inte bara förbättra upplevelsen av bemötandet, utan även behandlingsresultaten. Precis som vuxna patienter vet ungdomar ofta vad de önskar och behöver, bara vi ger dem chansen att berätta det, säger Linnéa Rosenberg, projektledare för Barns Röst, enligt ett pressmeddelande.

 

 

Kategorier: 
Politik
Annons