Nästa artikel

  • "Det är viktigt att lärarna blir medvetna om att det här fenomenet finns och att man anpassar undervisningen", säger Daniel Sandin som har skrivit en bok om talrädsla i skolan.

Premium Svettningar, stammande språk och ångest. Gymnasieläraren Daniel Sandin vill med sin nya bok belysa ett lika problematiskt som ouppmärksammat fenomen – talrädsla.

Det är en vecka kvar till en muntlig redovisning av en uppgift i svenska. Isabelle är diagnostiserad med autism, går på gymnasiet och har under hela sin skoltid haft ett inre motstånd mot att prata inför grupper. Nu känner hon nervositeten komma krypande. Trots detta genomför hon redovisningen, men med mycket möda: darrig röst, svettningar och ångest. Efteråt är det som att en sten har släppt från hennes axlar, men samtidigt kvarstår en viss skamkänsla: hur kul är det att visa

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons