Nästa artikel

På söndag den 2 april är det dags för den årliga Världsautismdagen, som instiftades av FN 2008 för att öka kunskapen om autism. Dagen till ära kommer bland annat Autism- och Aspergerförbundets lokala föreningar runtom i landet att uppmärksamma dagen på olika sätt, mer information finns på www.autism.se. Special Nest har skrivit många artiklar som belyser autism ur olika perspektiv och här tipsar vi om tre av dem.

Några av artiklarna är Premium-artiklar, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Tre av Special Nests artiklar om autism:

"Ordet 'learning' öppnar upp möjligheter" – “Social learning disability”, det vill säga sociala inlärningssvårigheter, tycker professor Fred Volkmar är ett bättre namn än autismspektrumtillstånd. Denne världsledande expert har besökt Sverige och pratat om lovande forskning – samt framtida utmaningar – inom autismområdet.

”Jobbet har gjort att mitt liv är nyvunnet” – Hon var annorlunda redan som barn och kände sig ofta utanför i skolan. Det var dock först när hon var fyllda 36 år som hon genomgick en utredning och diagnostiserades med autism. Special Nest intervjuar Terese Ekman som under hela sitt vuxna liv har kämpat för att komma till rätta på arbetsmarknaden.

Högt söktryck på Ung Autisms stödinsatser – Samspels- och kommunikationsträning för barnen och stöd till anhöriga. Det är syftet med föreningen Ung Autism som efter månader av anslagssökande har dragit igång verksamheten. Planen är att expandera under nästa år.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons