Nästa artikel

  • "Bland neuropsykiatriska funktionsvariationer är det framför allt adhd som har en tydlig koppling till prokrastinering, eftersom många har problem med impulsivitet. Det kan vara svårt att sätta sig ner och jobba fokuserat med en sak i taget. Personer med autismspektrumtillstånd sätter ofta upp rigida regler för sig själva, vilket kan göra det svårt att komma till skott", säger psykologen Alexander Rozental.

Premium När vi skjuter upp sysslor medvetet, trots att det får negativa konsekvenser, kallas det prokrastinering. Och det gäller att vara vaksam. Om det här beteendemönstret tar över för mycket kan det orsaka en hel del onödigt lidande.

De flesta känner nog igen det där med att gärna skjuta upp en svår arbetsuppgift, disken eller storstädningen. Sådant som känns mindre roligt att ta tag i, helt enkelt. Men prokrastinering kallas den här typen av uppskjutarbeteende först då vi medvetet skjuter på en uppgift – trots insikten om att det kommer att få negativa konsekvenser. När prokrastineringen ställer till det i större utsträckning kallas den patologisk och blir ett dysfunktionellt beteendemönster som gör det

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons