Nästa artikel

Det finns ett stort intresse att erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför skoltid. I år betalar Skolverket ut nästan 269 miljoner kronor till läxhjälp till skolor och 12 miljoner till ideella föreningar.

Kommuner och fristående huvudmän kan söka bidrag för läxhjälp för elever i grundskolan. Man får bidraget per elev som erbjuds att delta. Grundbeloppet som betalas ut är 1000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten.

Både intresset att söka och storleken på bidraget är större i år jämfört med förra året. I år Skolverket ut 268 832 600 kronor till 2211 skolor och nästan 12 miljoner kronor till 37 ideella föreningar. Detta är nästan tio gånger så mycket pengar jämfört med förra året.

– Det är bra att många skolor erbjuder läxhjälp. Men samtidigt måste skolorna fundera över hur de arbetar med läxor. Det är viktigt att elever som riskerar att inte nå målen får stöd i den ordinarie undervisningen, säger Johanna Freed, chef på statsbidragsenheten i ett pressmeddelande.

Annons