Nästa artikel

Relationsbärande processer, tvärprofessionellt elevhälsoarbete och elevhälsans insatser. Det är ett axplock av innehållet i konferensen "Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa" som hålls i Stockholm den 18-19 januari.

Målsättningen med konferensen, som arrangeras av företaget Kompetento, är att ge deltagarna verktyg och stöd för att skifta fokus från åtgärdande insatser till förebyggande hälsoarbete och från individ till organisation. Psykologen Gunilla Guvå, specialpedagogen Gudrun Löwendahl Björkman och specialläraren Stina Hyltmark är några av talarna. Enligt Kompetentos hemsida kommer följande att avhandlas under konferensen:

  • Hur identifiera relationsbärande processer som främjar hälsa och stöttar eleverna till kunskapsmål och lärande.
  • Nyanlända elever och elevhälsans uppdrag – preventivt arbete som möter elevens behov med ett tydligt resursperspektiv.
  • Tvärprofessionellt elevhälsoarbete – ökad samsyn kring uppdraget för att ta vara på elevhälsans fulla potential.
  • Hur knyta elevhälsouppdraget och lärandeuppdraget närmre varandra både i ett förebyggande och åtgärdande skede.
  • Hur analysera elevhälsans insatser för att säkra att det vi gör har effekt och stödjer eleverna mot målen.
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons