Nästa artikel

  • "Kunskap kan man ta igen, men det är en stor förlust för eleven att gå miste om det sociala samspel som skolan innebär", säger Johan Holm på Närvaroteamet i Sundsvall.

Premium Närvaroteamet i Sundsvall arbetar med elever som har långvarig skolfrånvaro. Många av eleverna har även neuropsykiatriska diagnoser. Teamet fokuserar på att göra skolan tillgänglig utanför själva skolbyggnaden innan de stegvis försöker öka elevens närvaro.

Verksamheten startade för fem år sedan. Teamet består av en pedagog, en specialpedagog och en beteendevetare. De arbetar mot alla grundskolor i kommunen och har hittills hjälpt cirka 120 elever. Antalet elever med npf har ökat. Teamet arbetar på uppdrag av skolans rektor, vilket underlättar när de vill frigöra elevens lärare för lektioner utanför skolbyggnaden. De samarbetar även med socialtjänst och BUP.   Bygger relation Rektor, elevens lärare och föräldrarna ger först teame

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons