Nästa artikel

Två professorer vid Högskolan i Halmstad har fått regeringsuppdrag som innebär möjligheter att på ett nationellt plan påverka skolan och skolans specialpedagogik.

Två professorer vid Högskolan i Halmstad har fått prestigefyllda regeringsuppdrag som innebär möjligheter att på ett nationellt plan påverka skolan och skolans specialpedagogik. Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik, har utsetts till ledamot i insynsrådet för Skolverket. Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, har fått motsvarande uppdrag i insynsrådet för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Insynsråden har en viktig uppgift i att öka regeringens och medborgarnas insyn i myndigheternas verksamhet, och fungerar dessutom som rådgivande grupp till generaldirektörerna. Råden har inga beslutsbefogenheter.

– Det känns hedrande att få detta uppdrag. Jag hoppas kunna ge tips och råd ur ett vetenskapligt perspektiv för att kunna förbättra skolan för elever med funktionsnedsättningar, säger Magnus Tideman i ett pressmeddelande.

Annons