Charlotte Pehrson

Liv & Hem
Gun växte upp med en mamma som hade Aspergers syndrom. I tonåren var det så tufft att hon flyttade hemifrån. – Hade min mamma fått mer stöd från...
Lagstöd
Ska unga lagöverträdare med NPF dömas för brott om de har en sådan låg mental mognad att de saknar förmåga att förstå följderna? Nej, säger...
Liv & Hem
Dagarna blir längre och längre, och de flesta av oss njuter av mer sol och dagsljus. Men så är det inte för alla. Människor som lider av vårdepression...
Forskning
Självupplevd fulhet, dysmorfofobi, är en psykiatrisk diagnos som ingår i OCD-spektrat. Många drabbas, men får sällan hjälp. Nu visar forskning vid...
Skola
Internet kan vara vägen tillbaka till skolan för hemmasittare. 18-åriga Simon är en av de elever som får hjälp med en-till-en-lektioner hemifrån....
Liv & Hem
– Barn med funktionsnedsättningar har absolut inte samma rättstrygghet som andra barn, säger Katrin Lainpelto vid Stockholms universitet. Hennes...
Liv & Hem
Att leva med tvångssyndrom innebär ofta ett tufft inre fängelse och stora begränsningar i vardagen. Birgitta Johansson från Umeå har haft det svårt...
Liv & Hem
I Sverige sitter ett antal personer med autism eller Aspergers på rättspsykiatriska anstalter. Autism- och Aspergerförbundet menar att de inte får...
Metoder
”Man utvecklar förmågan att kunna stanna upp och tänka efter”, säger psykolog Joakim Löf. Han arbetar med mentaliseringsbaserad terapi (MBT),...
Skola
Enligt den nya skollagen har elever med autism utan utvecklingsstörning inte längre rätt att gå i grundsärskola. En motion har lagts i riksdagen om...
Hjälpmedel
Förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor kallas mentalisering. Det är ett ovärderligt verktyg i relationer och konfliktsituationer,...
Lagstöd
LSS-lagstiftningen har urholkats samtidigt som det skett en ”explosionsartad ökning av NPF-diagnoser”. I dag gäller det för barn i behov av särskilt...
Liv & Hem
”Mycket som gör att man är bra på 'kärleksspelet', har personer med Asperger syndrom svårt för.” Det säger Inger Jalakas, författare...
Skola
Karolinaskolan i skånska Höör var landets första gymnasium som riktade sig till elever med adhd. I dag tar man emot elever med problematik inom hela...
Aktiviteter
Nu i december drar Autism- och Aspergerförbundet igång projektet e-autism. Genom att erbjuda en gratis webbutbildning hoppas man öka kunskapen om autism...
Liv & Hem
Många personer med autism ”stimmar” för att ge uttryck för känslor. Att vifta med händerna eller gunga med kroppen är vanligt. Men vad är stimmande...
Forskning
En trygg och stimulerande uppväxt är den viktigaste grunden för att få ett bra och känslomässigt stabilt liv som vuxen. Barn med kognitiva funktionsnedsättningar...
Aktiviteter
RFSU Malmö driver ”Sex för alla”, ett unikt utbildningsprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Frågor om sexualitet och relationer...
Liv & Hem
Pelle Sandstrak var sex år gammal när tics och tvång blev en del av hans vardag. Som 20-åring var problemen så allvarliga att han höll på att dö....
Forskning
Några minuters medveten andning per dag kan bidra till ökat lugn, bättre koncentration och mer glädje. För personer med adhd, autism och andra kognitiva...
Forskning
Många med NPF har problem med arbetsminnet. Men varför är det så? Vad händer egentligen i hjärnan när vi ska minnas något – men inte klarar det?...
Forskning
Simon Kyaga, en av Sveriges ledande psykiatriker och forskare, har vetenskapligt visat att personer med psykisk ohälsa ofta har avundsvärda förmågor....
Metoder
Motiverande samtal är ett effektivt sätt att locka fram motivation till förändring. Men för personer med NPF behövs mindre prat och mer pedagogiska...
Metoder
Medveten närvaro och särskilda strategier för att hantera vardagen är stommen inom dialektisk beteendeterapi. ”När man åker känslomässig karusell...
  •