Nästa artikel

Musik vid unga år har en positiv inverkan på hjärnans utveckling hos barn. Det hävdar amerikanska forskare.

Det var 2012 som en grupp forskare vid University of Southern California inledde en femårig studie där de undersöker hur musik påverkar hjärnans utveckling hos barn. Bakgrunden är att vetenskapen tidigare har funnit att musiker bland annat har bättre språk- och räkneförmåga än personer som inte sysslar med musik. Studien är visserligen inte avslutad ännu, men de har redan dragit ett par slutsatser utifrån de undersökningar som har genomförts.  I studien har 80 barn i åldrarna 6-7 år delats in i tre grupper. En grupp innehåller barn som spelar i orkester, en annan består av barn som sysslar med idrott och ytterligare en med barn som gör varken eller.

Forskarna har träffat barnen och deras föräldrar regelbundet och då undersökt bland annat språk- och minnesförmågan, kapaciteten att processa musik samt hjärnans utveckling. Vid ett tillfälle - två år in i studien - spelade forskarna upp musik för barnen samtidigt som de mätte deras hjärnaktivitet med hjälp av elektroencefalografi (EGG), en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet. De spelade upp två melodier åt gången – ibland var musikstyckena identiska, ibland hade de rytm- eller tonartsskillnader – för att kunna se eventuella skillnader i barnens hjärnaktivitet. Resultatet visade att barn som har genomgått musikträning och spelar i orkester var bättre på att upptäcka skillnaderna mellan melodierna, jämfört med barnen i de andra grupperna. Även om studien ännu inte är avslutat säger forskarna att deras resultat tyder på att musik har en positiv inverkan på hjärnans utveckling hos de barn som sysslar med musik i unga år.

Kategorier: 
Forskning
Annons