Nästa artikel

Forskare vid universitetet i Pisa har kommit fram till att vi kan tolka rörelser mycket tidigare än man förut trott. En möjlig följd av studien är en större förståelse för hur barn med autism tolkar synintryck. I den gruppen är det nämligen vanligt att tolkningen ser annorlunda ut.

Bara en del av vår synförmåga sitter i ögonen. Själva tolkningen av synintrycken sker i de bakre delarna av hjärnan, dit impulser från ögonen skickas via synnerverna. Tolkningen går till så att signalerna vandrar genom olika så kallade synbanor. Varje område i banorna lägger till en liten pusselbit till förståelsen av det vi ser. En av banorna är specialiserad på att tolka rörelse. Tidigare har man trott att denna förmåga utvecklas långsamt, i takt med att hjärnan mognar.

Nu har en forskargrupp vid universitetet i Pisa har lyckats visa att de komplicerade processerna för rörelsetolkning uppstår mycket tidigare än man hittills trott. Genom att låta sju veckor gamla spädbarn titta på rörliga mönster och mäta deras hjärnaktivitet med hjälp av hjärnavbildningsteknik, gick det att se att den synbana som tolkar rörelse redan var på plats.

Att veta när olika system aktiveras i hjärnan är viktigt eftersom det ger en möjlighet att sätta in exempelvis habilitering vid rätt tidpunkt. En möjlig följd av studien är en större förståelse för hur barn med autism tolkar synintryck. I den gruppen är det nämligen vanligt att tolkningen ser annorlunda ut.

– Kunskap om den normala synutvecklingen kan hjälpa oss att förstå de avvikelser i syntolkning som finns hos dem med autism, säger Sofia Crespi, en av forskarna bakom studien.

Annons