Nästa artikel

En robot är lättare att tolka än en människa och därför är robotar bra hjälpmedel för att träna socialt samspel, enligt forskare. Sedan 2014 pågår ett större europeiskt forskningsprojekt med syftet att utveckla robotterapi för barn med autismspektrumtillstånd. Special Nest har skrivit flera artiklar om robotar som hjälpmedel. Och snart tänker vi göra uppföljande artiklar där vi ska berätta om resultatet av forskningen. Här kommer några tips på tidigare reportage.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra Special Nest-texter om robotar som hjälpmedel:

"Robotar ska hjälpa barn med autism": Forskaren Erik Billing berättar om hur robotarna Knatte, Fnatte och Tjatte kan fungera som stöd i den sociala interaktionen för barn med autism. 

"Roboten Furhat ska lära barn med autism att tolka ansiktsmimik": Roboten Furhat kom ursprungligen till genom ett forskningsprojekt på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. I dag används den bland annat som hjälplärare till barn med autism och inlärningssvårigheter. 

"Robotar allt populärare i skolan": Denna text handlar om den människolika roboten Zeno som används i undervisningen på en skola i Danmark.

"Robotar lär barn med autism att interagera": En kort text om en forskningsstudie som visar att robotar kan förbättra den sociala interaktionen hos barn med autism.   

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons