Nästa artikel

  • De danska psykologerna Anne Vibeke Fleischer och Käte From har skrivit ”Föreställningsförmåga hos barn och unga med autism – utmaningar och insatser”,

Premium Vad är föreställningsförmåga? Och hur hänger den ihop med språk, perspektivtagning och problemlösning? Det är några teman i boken ”Föreställningsförmåga hos barn och unga med autism – utmaningar och insatser”, författad av de danska psykologerna Anne Vibeke Fleischer och Käte From. Special Nest listar tio insikter ur boken.

1) I korthet innebär föreställningsförmågan att vi kan göra en inre representation av omvärlden. Vi kan inuti vårt huvud föreställa oss saker, situationer och känslor. Vi kan i vår inre föreställningsvärld utvärdera, testa och välja bland olika handlingsalternativ. Därefter kan vi omsätta vårt val till praktisk handling. Det låter som en komplicerad process men föreställningsförmågan använder vi konstant utan att vi reflekterar över det: "När vi till exempel är ute

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons