Nästa artikel

Somliga kallar den för sjukdom, andra för ett påhitt. Det finns många myter om diagnosen adhd. Men om fler människor nås av och får reflektera över den kunskap som forskningen har tagit fram, kan myterna förhoppningsvis skingras. Idag bjuder Special Nest på några öppna artiklar att läsa om adhd och koncentrationssvårigheter.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra Special Nest-artiklar om adhd: 

"Så känns koncentrationssvårigheter": Här intervjuar vi Jonas som beskriver sina koncentrationssvårigheter och sin tankspriddhet som ett snöoväder i huvudet. 

"Koncentrationen blir bättre om jag gör något med händerna": Trebarnsmamman Linda Fogelberg berättar i denna artikel om hur hjälpmedlet Fidget Cube har ökat hennes koncentrationsförmåga. 

"Vi måste ta adhd på allvar": Detta är ett referat från en föreläsning med barnpsykiatern Joseph Biederman som efterfrågar mer utbildning och kunskap hos läkarkåren om hur adhd drabbar vuxna. 

"Adhd är en funktionsnedsättning – inte en sjukdom":  Special Nest skriver om en föreläsning med professor Sven Bölte där han berättar om att det fortfarande finns mycket fördomar kring adhd. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons