Nästa artikel

  • "Det är genom att vara efterföljansvärda som vi påverkar bäst", säger Petter Iwarsson.

Premium Hur kan vuxna bli bättre medmänniskor i barnens vardag? Petter Iwarsson, sakkunnig på Bris, försöker besvara frågan i den nya boken ”Du behövs som vuxen”.

Boken Du behövs som vuxen kommer i en tid när psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett högaktuellt och brännande ämne i Sverige. I somras inkom till exempel ungefär 4 000 stödsamtal till Bris (Barnens rätt i samhället) – en ökning med 9 procent jämfört med under samma period förra året. Merparten av dem handlade om någon form av psykisk ohälsa. I boken vill författaren Petter Iwarsson visa på hur vuxna kan utveckla sina förmågor att lyssna på, förstå och kommunice

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons