Nästa artikel

  • Hanna Rondahl är lärare, specialpedagog och aktuell med en bok om extra anpassningar – ett omdebatterat ämne. 

  • Omslaget till boken.

Premium Är ”tydlig struktur” en extra anpassning, eller bara en självklar del av den ordinarie undervisningen? Läraren och specialpedagogen Hanna Rondahl vill med en ny bok öka förståelsen för vad extra anpassningar är och inte är – och samtidigt lyfta fram vikten av kollegial samverkan i arbetet med dessa insatser. ”Många lärare lämnas för ensamma”, säger hon i en intervju med Special Nest.

När en lärare får information om att en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i ett ämne ska denne elev skyndsamt erbjudas stöd i form av extra anpassningar, vilket ofta beskrivs som en stödinsats av mindre ingripande karaktär som ges inom ramen för den ordinarie undervisningen i klassrummet. Men vad betyder detta egentligen – och kan det inte rentav betyda vad som helst? Under de senaste åren har diskussionen om extra anpassningar gått varm inom skolvärlden. Läraren och specia

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons