Nästa artikel

  • "Specialpedagoger är viktiga för att utveckla hela skolan, inte bara för att stödja kring enskilda elever", säger Anna Bengtsson.

  • Läs mer om Anna Bengtsson och Ida Necovski på sociala medier, se ovan.

  • "Vi vill att boken ska bidra till en vidgad och modernare förståelse av den specialpedagogiska kompetensen", säger Anna Bengtsson.

  • Specialpedagogen Ida Necovski är medförfattare till boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan.

Premium Flytta fokus från att släcka bränder på individnivå till att arbeta förebyggande, strategiskt och främjande med tillgängliga lärmiljöer för alla. I en ny bok föreslår specialpedagogerna Anna Bengtsson och Ida Necovski att dagens föråldrade syn på specialpedagogens roll borde ge vika för en mer modern vision.

Hej Anna! Du har ihop med specialpedagogkollegan Ida Necovski skrivit boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan. Vill du berätta litegrann om din yrkesbakgrund? – Jag arbetade länge som 1-7-lärare inom svenska, SO och engelska. 2008 var jag färdigutbildad specialpedagog och har sedan dess haft denna roll. Min drivkraft har varit och är att bidra till att skapa en skolmiljö som är bra för alla elever, och en nyckel för att lyckas med det är att arbeta förebyggande oc

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons