Nästa artikel

Att ibland uppleva stress är en naturlig del av livet. Samtidigt kan varaktigt hög stressbelastning som inte åtföljs av ordentlig återhämtning resultera i en rad negativa konsekvenser, däribland utmattning, ångest och depression. Special Nest har tidigare publicerat flera artiklar om stress – inte minst med fokus på hur personer med neuropsykiatriska diagnoser kan tänka och göra för att reducera stressen i vardagen. Här kommer 7 matnyttiga lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

7 Special Nest-artiklar som på olika sätt handlar om stress och återhämtning:

"Hantera stress vid npf": Det moderna samhället kan vara stressande för alla, men neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism ökar risken påtagligt för utmattning. Special Nest har intervjuat psykoterapeuten och författaren Giorgio Grossi om skadlig stress vid npf.

”Inte egoistiskt att tänka på sitt eget mående”: Här intervjuas hälsopedagogen Josefin Sahlin Babar som tidigare har arrangerat en återhämtningsresa för npf-föräldrar.

"Skadlig stress": I denna artikel berättar Tatja Hirvikoski, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, om varför personer med npf kan bli stressade av situationer som andra inte alls anser är stressande.

"En funkismorsa som vill avväpna": Hur det är att vara mamma till barn med särskilda behov och samtidigt klara av pressen från ett osäkert arbetsliv i en bransch som har drabbats hårt av coronarestriktionerna? Vi har här intervjuat skådespelaren och manusförfattaren Bente Danielsson.

"Utmattningspatienter beskriver sig ofta som stresståliga": En intervju med Selene Cortes vars otrygga och struliga barndom bidrog till att hon i vuxen ålder drabbades av utmattningssyndrom.

"Går åt massor med energi till sådant som vi inte ser": Här pratar vi med specialpedagogen Linda Hallberg om varför stress måste följas av återhämtning, i synnerhet för elever med bristande aktivitetsreglering. Dessa elever behöver stöd och schemalagda pauser för att inte bränna ut sig på sikt.

"Hjälpmedel för att hitta stressfaktorer och förebygga utbrott": En artikel om materialet En 5:a kan få mig att tappa kontrollen som ska underlätta för både föräldrar och pedagoger att identifiera stressfaktorer och förebygga utbrott hos barn med npf.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons