Nästa artikel

Flickor med autism får ofta diagnos senare än pojkar. Eftersom de ofta anpassar sig mer socialt, märks inte deras svårigheter lika tydligt. Testerna är dessutom anpassade efter pojkars beteenden. Därför riskerar flickor att bli utan diagnos och därmed utan specifika insatser från omgivningen. Detta har barn- och ungdomspsykiatern Svenny Kopp och psykologen Sofia Åkerlund berättat i ett tidigare Special Nest-reportage. Vi har också gjort flera intervjuer med kvinnor om deras erfarenheter av och tankar om autismspektrumtillstånd. Här kommer några exempel.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra artiklar om kvinnor/flickor och autismspektrumtillstånd:

"Hade jag fått diagnosen tidigare hade jag varit mindre ovän med mig själv": En artikel om Julia som fick diagnosen Aspergers syndrom som 27-åring och som menar att okunskapen kring npf skapar stigmatisering.

”Sorgligt att så många år av mitt liv försvann”: Lina Liman berättar om sin självbiografiska bok Konsten att fejka arabiska som handlar om livet före autismdiagnosen.

"Flickan man inte ser": Lotte Grape intervjuas om hennes dotter som har adhd och autism.

"Flickors autism missas fortfarande i psykiatrin": Detta reportage handlar om varför flickor med autism ofta får diagnos senare än pojkar – och vilka konsekvenserna blir.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons