Nästa artikel

Flickor med autism får ofta diagnos senare än pojkar. Eftersom de ofta anpassar sig mer socialt märks inte deras svårigheter lika tydligt, och testerna är dessutom anpassade efter pojkars beteenden. Därför riskerar flickor att bli utan diagnos och insatser. Detta har barn- och ungdomspsykiatern Svenny Kopp och psykologen Sofia Åkerlund berättat i ett Special Nest-reportage. Vi har tidigare publicerat flera artiklar om autism hos flickor/kvinnor. Här är några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Några Special Nest-texter om kvinnor/flickor och autism:

"Flickor med npf söker ofta vård i tonåren, men blir inte hjälpta": Detta är en intervju med psykologen Maria Bühler som har skrivit boken "Flickor med autism och adhd".

"Svårare att känna igen autismsymptom hos flickor": En artikel om en unik svensk studie som har undersökt skillnader i autism mellan flickor och pojkar genom att fråga experter från 31 länder.

"Kvinnor med autism har varit osynliga": Detta är en intervju med kulturjournalisten Clara Törnvall  som har skrivit den personliga essän ”Autisterna” med fokus på kvinnor med diagnosen.

"Flickors autism missas fortfarande i psykiatrin": Detta reportage handlar om varför flickor med autism ofta får diagnos senare än pojkar – och vilka konsekvenserna blir.

”Autism hos kvinnor riskerar att gå obemärkt förbi”: Här berättar Paula Tilli öppenhjärtigt om den bitvis turbulenta vägen fram till att hon diagnostiserades med autism som 24-åring.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons