Nästa artikel

Ett kärnsymptom vid autism är begränsningar i den sociala och kommunikativa förmågan. Detta kan i sin tur på olika sätt medföra svårigheter i samspelet med omgivningen, vilket många av Special Nests intervjupersoner har vittnat om och vilket i förlängningen riskerar att skapa en spiral av negativa erfarenheter och undvikarbeteenden. Special Nest har skrivit en uppsjö artiklar om sociala svårigheter vid autism. Här är 5 lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

5 Special Nest-texter som på olika sätt tar upp socialt samspel vid autism:

"Dolda sociala svårigheter kan försena autismdiagnos": Somliga personer med autismspektrumdiagnos försöker kompensera för sina sociala svårigheter. Här berättar vi om en brittisk studie som visar att dessa så kallade “kompensatoriska strategier” kan underlätta livet för många. Men de kan också leda till psykisk ohälsa och göra det svårare att få hjälp.

"Ögonen är en svårbedömd informationskälla": I detta reportage tittar vi närmare på frågan om varför personer med autismspektrumdiagnos ofta har svårt med ögonkontakt.

"Social motivation – en nyckel till att förstå autism": Här skriver vi om ”teorin om social motivation vid autism” som handlar om att personer med diagnosen inte är lika socialt intresserade som neurotypiska, vilket gör att de heller inte tillägnar sig viktiga sociala förmågor.

"Kriterierna som kastar ljus på positiva sidor med Aspergers syndrom": En artikel om Aspie-kriterierna, en lista med positiva egenskaper som personer med Aspergers syndrom ofta tycks ha.

"Övning kan göra saker bättre": Hos barn och unga med autism är den sociala förmågan nedsatt. Kan man då som förälder göra något för att öva upp den? Special Nest frågade psykologen Nils Haglund.

Kategorier: 
Forskning
Annons