Nästa artikel

Att vara tonårsförälder kan vara lika intressant och spännande som prövande och ångestfyllt. Denna period kan också väcka en rad funderingar. Hur ska man nå fram till sin tonåring och få till ett bra samtal utan att vara påträngande? Vad sker egentligen med hjärnan under denna händelserika tid? Och hur ska tonåringen göra på kvällen för att få en bättre sömn på natten? Här är 6 artiklar från Special Nest som förhoppningsvis kan ge dig lite mer kunskap om tonårslivet.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

6 tidigare Special Nest-artiklar som på olika sätt tar upp tonårstiden:

"Lyssnar inte ungdomarna när du vill hjälpa? Så kan du bygga tillit": Här intervjuas psykologen Maria Wiwe som har skrivit en bok om epistemisk tillit. Det handlar i korthet om en persons villighet att ta emot kunskap och insikter från andra – något som är viktigt för förtroendefulla relationer.

"Ny behandling testas mot tonårsdepression": Denna text handlar om en större forskningsstudie av en yogainspirerad gruppbehandling avsedd för tonåringar som är drabbade av depression. Den genomförs vid Umeå universitet och leds av psykiatriforskaren Eva Henje.

"Skapa en konstruktiv dialog med din tonåring": Detta är en artikel om boken Lyssna på din tonåring?, skriven av Liria Ortiz och Charlotte Skoglund. I denna får föräldrar tips om hur de med hjälp av samtalsmetoderna MI och CRAFT kan förbättra kommunikationen med sina tonåringar.

"Diagnos eller tonårshjärna?": Risktagande, bristande konsekvenstänk och svårkontrollerade känslor. Ja, hur kan man veta om tonåringens beteende beror på normal utveckling eller en neuropsykiatrisk funktionedsättning? I denna artikel har vi pratat med neuropsykologen Åke Pålshammar.

"Så får tonåringen bättre sömn": Många tonåringar är drabbade av sömnbrist. Här har vi listat en rad handfast råd som kan underlätta för ungdomar med npf att skapa en bättre kvälls- och sömnrutin.

"Extra utmanande tonår": Detta är en intervju med pedagogen Carolina Lindberg som har skrivit flera böcker med råd och stöd åt tonårsföräldrar till barn som har autism och adhd.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons