Nästa artikel

Depression beräknas drabba var fjärde man och varannan kvinna någon gång i livet. Special Nest har tidigare publicerat flera artiklar om denna uppmärksammade folksjukdom. Här kommer några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre texter om depression:

"Läkarnas verktygslåda är medicin och sjukskrivning": Här intervjuar vi företrädare för Gustavbergs vårdcentral som de senaste åren har anställt flera psykologer och kuratorer för att kunna ge bättre vård till patienter som är drabbade av exempelvis depression, ångest, stress och sömnsvårigheter.

"Ingen kontroll på känslolivet under depression": Detta är en sammanfattning av en föreläsning om depression av specialistläkaren Lars Häggström, som har skrivit boken Depressionens många ansikten.

"Studie av depressionens långsiktiga förlopp": Detta är en kort text om en svensk uppföljningsstudie där forskarna har studerat långtidsförloppet av djup depression med fokus på suicidalitet.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons