Nästa artikel

Stresskänslighet, perceptionssvårigheter och bristande aktivitetsreglering. Det är tre saker som har en gemensam nämnare – trötthet. Här är några lästips från Special Nest om varför energin ofta tar slut fortare för personer med npf.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre artiklar om npf och energi:

"Skadlig stress": Här intervjuas bland andra Tatja Hirvikoski, forskare inom neuropsykologi, om varför personer med npf kan bli stressade av situationer som andra inte alls upplever som stressande.

"Varför är jag trött hela tiden - perceptionssvårigheter som tar kraft": För somliga är många och nya intryck uttröttande eftersom förmågan att ta in information från omvärlden – perceptionen – inte fungerar som den ska. Detta är en artikel om hur perceptionssvårigheter kan resultera i trötthet.

"Går åt massor med energi till sådant som vi inte ser": Specialpedagogen Linda Hallberg berättar här om vad bristande aktivitetsreglering är för någonting och vad detta kan leda till.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons