Nästa artikel

Uppskattningsvis sex procent av alla 2,5-åringar är drabbade av språkliga svårigheter, enligt logopeden och forskaren Carmela Miniscalco som är verksam vid Gillbergcentrum i Göteborg. Av hennes forskning framgår dessutom att över hälften av de barn som vid 2,5 års ålder har språkliga svårigheter senare visar sig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Här kommer tre lästips från Special Nest om språksvårigheter hos småbarn.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om språksvårigheter hos småbarn:

"Bamse stärker språket": Detta är ett reportage om den Stockholmsbaserade språkförskolan Bamse där barnen ges logopedbehandlingar parallellt med den vanliga förskoleaktiviteten.

"Jollerkoll för tidig upptäckt av språkstörning": En artikel om tidigt ljudande, eller joller, som är en föregångare till tal. Uteblivet eller försenat joller kan innebära problem i barnets språkliga utveckling. 

"En språkstörning kommer sällan ensam": Detta är en intervju med logopeden Carmela Miniscalco som bland annat berättar om kopplingen mellan språksvårigheter och neuropsykiatriska diagnoser.

 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons