Globalt

Metoder
Han är känd för sina framgångsrika böcker "Explosiva barn" och "Vilse i skolan", men också för sin samarbetsinriktade problemlösningsmetod,...
Liv & Hem
De flesta föräldrar till barn som har en diagnos tänker nog att de ska berätta om den för barnen. Men uppgiften kan kännas besvärlig: när är rätt...
Forskning
I en ny studie har danska forskare hittat tolv nya gener som hänger samman med autism. Det är första gången som man har lyckats hitta en koppling mellan...
Liv & Hem
När Daniel var tre år började han gradvis att förändras socialt och tappa sitt språk. Den norska författaren Olaug Nilssen har skrivit boken ”Till...
Liv & Hem
Sophie Dow kände direkt när dottern Annie föddes att något inte stämde. Den lilla flickans tillslutna beteende väckte frågor. I den nya boken ”När...
Liv & Hem
Pans är en autoimmun sjukdom som kan ge svåra neuropsykiatriska symtom och oftast börjar abrupt. Det finns få vetenskapliga studier av sjukdomen vilket...
Liv & Hem
Dr. Temple Grandin är en av autismvärldens stora stjärnor. Hon är professor i djurvetenskap vid Colorado State University, forskare, författare och...
Forskning
“Social learning disability”, det vill säga sociala inlärningssvårigheter, tycker professor Fred Volkmar är ett bättre namn än autismspektrumtillstånd....
Liv & Hem
En timme med dämpad belysning, låg musik och få besökare. Det är några av åtgärderna som ska göra det lättare för brittiska familjer med barn...
Liv & Hem
På världsautismdagen den 2 april var det många som klädde sig i blått för att visa sitt stöd. Men många avstod från att delta i kampanjen. Anledningen...
Forskning
För fyra år sedan öppnade en filial av Gillbergcenter i Kochi, Japan. Tanken är att förena det bästa från både den svenska och japanska kulturen...
Skola
European Agency är ett EU-nätverk som arbetar för bättre undervisning för elever med funktionsnedsättningar. Special Nest har pratat med organisationens...
Forskning
En ny studie från Gillbergcenter i Kochi, Japan, visar att det är viktigt att ta motoriska problem hos barn på allvar. Enligt studien är problemen...
Skola
Grundskolelever i Finland får stödundervisning tidigare och i högre omfattning än skolbarn i Sverige. Detta enligt EU-kommissionen. Skolverket räknar...
Metoder
Du kan tjata dig blå. Du kan skälla dig hes. Men om den du talar till saknar möjligheten att ta till sig budskapet så är det helt meningslöst. Orden...
Forskning
Det är lätt att tro att ett särskilt begåvat barn kommer att bli framgångsrik som vuxen. Men begåvning kommer i olika skepnader. Utmaningen är att...
Hjälpmedel
Ett mobilspel där användaren färdas längs en flod på en svävare och tvingas fatta snabba beslut för att undvika hinder. Det är uppgiften i spelet...
Forskning
Den amerikanske neurologen Mary Coleman räknas till en av pionjärerna inom autismforskningen. Hon har publicerat över hundra vetenskapliga artiklar...
Forskning
Vi måste ta ADHD på allvar och släppa fördomarna. Det krävs mer utbildning och kunskap hos läkarkåren om hur ADHD drabbar vuxna. Det menar Joseph...
Forskning
Arv eller miljö? Den klassiska frågan om vad som ligger bakom ett visst beteende blir kanske ännu svårare att besvara när begreppet epigenetik kommer...
Aktiviteter
Satoshi Tajiri är skaparen av Pókemon och en tungviktare inom spelindustrin. Han påstås ha Aspergers syndrom och barndomens specialintressen ska ha...
Metoder
Hur hanterar man som personal utmanande beteenden i arbetet med personer med funktionsnedsättningar? ”Mycket handlar om personalens sätt att vara för...
Metoder
När Siegfried Othmers son Brian påbörjade neurofeedbackträning, 1985, minskade hans aggressionsutbrott och hans sociala och kognitiva förmågor förbättrades....
Forskning
Leo Kanner har kallats barnpsykiatrins fader. Han var den förste att beskriva infantil autism, eller Kanners syndrom.
Forskning
 
En robot är lättare att tolka än en människa och därför är robotar bra hjälpmedel för att träna socialt samspel. Just nu pågår ett stort forskningsprojekt...