Nästa artikel

Efter skolåren väntar ett vuxenliv präglat av arbete och karriär. Men för många unga är det idag inte alldeles lätt att få tag i ett jobb. Och för unga personer med neuropsykiatriska diagnoser är klivet ut i arbetslivet ofta extra stort och utmanande. Special Nest har tidigare skrivit flera artiklar på temat npf och arbetslivet. Här kommer åtta lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Åtta Special Nest-artiklar om npf och arbetslivet:

"Så kan vägen till jobb underlättas för personer med autism": Här intervjuas den australiensiska arbetsterapeuten och forskaren Sonya Girdler om den höga arbetslösheten bland personer med autism.

"Här fick Roland hjälp – nu stöttar han andra: Roland Dreckmann berättar i denna artikel om sina erfarenheter av att arbetsträna på företaget Misa i Helsingborg, något som blev en vändpunkt för honom.

"Uppstår ofta osäkerhet kring de sociala bitarna": Här berättar vi om ett projekt som ska hjälpa personer med autism att bättre förstå kluriga sociala regler och koder på jobbet.

"Ofta funkar jobbet hur bra som helst": Detta är en intervju med Novare Peritos, ett rekryteringsföretag som sedan 2012 hjälper unga vuxna med npf att få en sysselsättning.

"Vårt koncept kommer att bli vanligare": Här intervjuas Erika Malmberg som är vd för it-bolaget Intechrity. Unikt för det snabbväxande bolaget är att det använder sig av ett npf-anpassat arbetssätt.

"Jobbet har gjort att mitt liv är nyvunnet": I denna intervju berättar Terese Ekman om hur hon hela sitt vuxna liv har kämpat för att komma till rätta på arbetsmarknaden. När hon fyllda 36 år genomgick en neuropsykiatrisk utredning och diagnostiserades med autism förändrades mycket.

"Spelet fördjupar relationen med klienten": Lidingö stad har utvecklat spelkonceptet Bedöma beredskap för att hjälpa unga vuxna med npf-diagnoser att komma ut i sysselsättning. 

"Många blir isolerade efter gymnasiet": Här berättar Annette Hjertberg, verksamhetschef på Kunnaklara, om hur den dagliga verksamheten stöttar unga med npf på deras väg ut i arbetslivet. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons