Nästa artikel

Efter skolåren väntar ett vuxenliv präglat av arbete och karriär. Men för många unga är det idag inte alldeles lätt att få tag i ett jobb. Och för unga personer med neuropsykiatriska diagnoser är klivet ut i arbetslivet ofta extra stort och utmanande. Special Nest har tidigare skrivit flera artiklar på temat npf och arbetslivet. Här kommer några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra artiklar om npf och arbetslivet:

"Jobbet har gjort att mitt liv är nyvunnet": I denna intervju berättar Terese Ekman om hur hon hela sitt vuxna liv har kämpat för att komma till rätta på arbetsmarknaden. När hon fyllda 36 år genomgick en neuropsykiatrisk utredning och diagnostiserades med autism förändrades mycket. 

"Adhd på jobbet – superkraft eller karriärhinder?": Denna text handlar om riksförbundets Attentions rapport som sätter fokus på hur arbetslivssituationen kan förbättras för personer med adhd. 

"Spelet fördjupar relationen med klienten": Lidingö stad har utvecklat spelkonceptet Bedöma beredskap för att hjälpa unga vuxna med npf-diagnoser att komma ut i sysselsättning. 

"Många blir isolerade efter gymnasiet": Här berättar Annette Hjertberg, verksamhetschef på Kunnaklara, om hur den dagliga verksamheten stöttar unga med npf på deras väg ut i arbetslivet. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons