Frida Anter

Skola
På Bosgårdsskolan i Varberg arbetar ett särskilt flexteam med specialdesignade skoldagar för elever med autismspektrumtillstånd, ast. Tack vare pedagogernas...
Liv & Hem
Många föräldrar till barn med adhd möts av fördomar om att de har misslyckats med sin uppfostran och kan känna sig utsatta i sin situation. Därför...
Metoder
Regelbundna utvärderingar, noggrann dokumentation och ett aktivt arbete tillsammans med eleverna. På Askebyskolan i Stockholm uppskattar de den tydliga...
Forskning
I höstas disputerade Louise Karjalainen, psykolog och forskare på Gillbergcentrum, med sin avhandling om sambandet mellan ätstörningar och problematiskt...
Liv & Hem
Elva psykologer medverkar i den nya antologin ”Lågaffektivt bemötande” och tar ett brett grepp om metoden. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som är...
Liv & Hem
I boken ”Mitt liv med asperger” berättar Jerker Jansson om hur det är att leva med Aspergers syndrom och om livskrisen han hamnade i när han som...
Liv & Hem
Hennes åttaårige son med npf-diagnos har precis börjat skolan igen efter att ha varit hemma över ett halvår. Karin Elf, som själv har en adhd-diagnos,...
Liv & Hem
I dag har Norrköpingsbon Maria Johansson, 43 år, fått rätsida på livet igen. Men vägen dit har varit tuff. Hennes tillvaro präglades länge av ångest,...
Skola
Hon brinner för elevers välmående och en fungerande elevhälsa – och är kritisk till att skolan ofta är alltför resultatinriktad. Som ordförande...
Liv & Hem
Redan i mellanstadiet blev nedåtperioderna värre och hon fick prata med sin skolsköterska. Men det var först sista året på gymnasiet Nellie Lindgren...
Liv & Hem
För att hjälpa barn och ungdomar som inte passar in i samhällets mall krävs god samverkan mellan professionella och föräldrar. Med boken ”När...
Liv & Hem
Han tycker att det är viktigt att belysa psykisk ohälsa och är nu nominerad till Lilla Augustpriset för texten ”Jag är 20 år och har OCD”. Gabriel...
Liv & Hem
Hur ser sambandet ut mellan personlighetstypen HSP, det vill säga högkänsliga individer, och personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer? Läkaren...
Liv & Hem
Som ny bloggare på Adhdministeriet.se vill Adhdpsykologen underlätta för andra att få rätt hjälp inom vården. Med sina olika roller som psykolog,...
Skola
Hon har gått vidare från skolmiljön till vad som händer när vuxenlivet tar vid. Men det är fortfarande delaktighet i samhället för personer med...
Skola
Hon vill att skolledare blir bättre på att ta tag i svåra elevsituationer på en gång – i stället för att konstatera misslyckanden i efterhand....
Metoder
Ett traditionellt samtal öga mot öga passar inte alla lika bra. För många kan det vara lättare att uttrycka sig i skriftlig form och på en plats...
Liv & Hem
Förändringar kan vara jobbigt för vem som helst, men för den som är extra känslig kan de ge upphov till reaktioner som gör vardagen tuff. Risken...
Liv & Hem
Att läsa om andra som delar våra upplevelser kan vara ett värdefullt stöd. Special Nest vill därför tipsa om tio bloggare som på olika sätt belyser...
Liv & Hem
När vi skjuter upp sysslor medvetet, trots att det får negativa konsekvenser, kallas det prokrastinering. Och det gäller att vara vaksam. Om det här...
Liv & Hem
Sedan drygt tio år tillbaka har artisten Kristian Anttila spelat in skivor och turnerat. Men bakom det glamorösa rockstjärnelivet finns en helt annan...
Forskning
Forskning visar på en koppling mellan ätstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt psykologen Ola Ståhlberg är sambandet större...
Forskning
En ny skala ska hjälpa vuxna personer med autismspektrumtillstånd till ökad självkännedom och att kunna anpassa miljön på bästa sätt för de personliga...
Forskning
Med hjälp av en ny metod kan forskare mäta hjärnaktivitet kopplad till socialt samspel hos personer med autismspektrumtillstånd. En magnetkamera som...
Liv & Hem
När sonen fick diagnosen add insåg serietecknaren Javier Herbozo att de typiska dragen stämmer in även på honom själv. Nu vill han sprida kunskap...