Hjälpmedel

Hjälpmedel
Språkstörningar hos barn uppmärksammas allt mer. Amelie Grape, legitimerad logoped på företaget Lingo Studios, har lagt märke till detta och startat...
Liv & Hem
Trebarnsmamman Linda Fogelberg, 38, från Tidaholm fick tips av sin arbetsterapeut om att skaffa hjälpmedlet ”Fidget cube” för att ha något att...
Liv & Hem
Sedan tolv år tillbaka jobbar arbetsterapeuten Anna-Karin Bergius med att utveckla appar som fungerar som hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar....
Skola
Förstärkt fokus och färre distraktioner. Special Nest berättar om ett enkelt hjälpmedel som kan göra stor nytta för elever med koncentrationssvårigheter....
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag har en elev med diagnoserna selektiv mutism och autism i min klass och tycker att det är otroligt komplicerat....
Hjälpmedel
För att barn ska få rätt hjälp i skolan är det viktigt att deras svårigheter utreds ordentligt. En viktig del i kartläggningarna är det så kallade...
Forskning
Det är allt fler som drabbas av sömnsvårigheter. Malmöbaserade bolaget Learning to Sleep vill stävja problemen med hjälp av ny digital teknik.
Forskning
Medicinsk yoga sprids inom sjukvården i Sverige. En variant av metoden, som nu testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala för personer med adhd, visar...
Hjälpmedel
Snabbt och träffsäkert. Optolexia har utvecklat en ny screeningmetod som bygger på ögonrörelsemätning och automatiserad dataanalys. Målet är att...
Liv & Hem
Nora Thenander har add, asperger och har haft mycket ångestproblematik i hela sitt liv. Men sedan ett år tillbaka har hon fått ett nytt stöd i vardagen,...
Hjälpmedel
Många skolor har svårt att ge anpassad utbildning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beteendevetaren Linda Jensen arbetar med...
Liv & Hem
För att hjälpa barn och ungdomar som inte passar in i samhällets mall krävs god samverkan mellan professionella och föräldrar. Med boken ”När...
Hjälpmedel
Vilka hjälpmedel som förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar varierar beroende på var man bor i landet – och det finns en hel...
Hjälpmedel
Läsarfråga: Hej! På min sons skola säger de att de arbetar TEACCH-inspirerat med inslag av Montessoripedagogik. Min son har en neuropsykiatrisk funktionsvariation...
Liv & Hem
Samspels- och kommunikationsträning för barnen och stöd till anhöriga. Det är syftet med föreningen Ung Autism som efter månader av anslagssökande...
Skola
Läsarfråga: Hej! Jag undervisar i en liten undervisningsgrupp i årskurs 3 på en resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar....
Skola
KRÖNIKA. Många skolor känner sig tvungna att organisera sig efter ett ämneslärarsystem, vilket kräver mer av eleverna då det blir fler personal-...
Hjälpmedel
”Adhd i vardagen” är ett nytt utbildningsmaterial som ger hjälp till självhjälp. Boken innehåller fakta, tips och övningar för att bemästra...
Metoder
Ett traditionellt samtal öga mot öga passar inte alla lika bra. För många kan det vara lättare att uttrycka sig i skriftlig form och på en plats...
Liv & Hem
Många barn med npf är rädda för att gå till tandläkaren och ibland är rädslan så stor att de inte går alls. Special Nest har pratat med psykologerna...
Liv & Hem
Hur kan vuxna bli bättre medmänniskor i barnens vardag? Petter Iwarsson, sakkunnig på Bris, försöker besvara frågan i den nya boken ”Du behövs...
Hjälpmedel
Tydligare kommunikation, mer förståelse och större begrepp om sammanhanget. På Kvibergsnässkolan i Göteborg använder man ett illustrerat bildverktyg...
Hjälpmedel
Kan en särskild app få matvägrande barn att äta bättre? Det tror Björn Cronzell. Han har skapat en app som ska stimulera barn att äta genom att...
Hjälpmedel
Öka förståelsen hos arbetsgivare och ta tillvara på förmågorna hos personer med autism. Det är tanken med Specialistbyrån som har startats inom...
Hjälpmedel
Öka kunskapen om adhd och stärka patienterna. Detta är syftet med Pegasus – en psykoedukativ kurs för vuxna med adhd och deras närstående.