Landsting

Aktiviteter
”Vi ska vara en plats där människor ska kunna bygga upp sig för att komma vidare.” Till Jobbverket kommer personer som haft det svårt på arbetsmarknaden...
Landsting
Att se personer växa, bryta sin isolering och få en bättre tillvaro. Det är några skäl till varför Tone Persson brinner för sitt jobb. Hon arbetar...
Landsting
Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland ska framöver göra färre neuropsykiatriska utredningar jämfört med tidigare. Det innebär att personer i behov...
Hjälpmedel
Melatonin kan hjälpa personer med neuropsykiatriska diagnoser till bättre sömn. Det visar både klinisk erfarenhet och vetenskapliga studier. Allt fler...
Forskning
När ett barn fyller 18 och går från BUP till Vuxenpsykiatrin krävs en samsyn, bra överenskommelser, föräldramedverkan och att någon lyssnar till...
Lagstöd
Kompetensen om funktionsnedsättningar behöver bli bättre generellt inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Sverige, anser regeringen. Intresset för...
Landsting
Vad händer om människor med allvarligt självskadebeetende själva får bestämma över sina sjukhusinläggningar? Det ska en ny svensk forskningsstudie...
Liv & Hem
Vad är det för mening med att få en diagnos? Och vad har du rätt till för hjälp om du inte lever upp till alla kriterier? De frågorna och några...
Metoder
Tillämpad beteendeanalys, TBA, har visat sig effektiv för att hjälpa personer med autism att utföra mer positiva beteenden. Ett annat mål är att...
Forskning
Självupplevd fulhet, dysmorfofobi, är en psykiatrisk diagnos som ingår i OCD-spektrat. Många drabbas, men får sällan hjälp. Nu visar forskning vid...
Hjälpmedel
Den som har fyllt 18 år och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd av ett personligt ombud. Ombudet arbetar utifrån...
Forskning
Den psykiatriska vården behöver bli bättre, och vägen dit är via större personligt ansvar hos personalen. Det menar Git-Marie Ejneborn Loois, forskare,...
Landsting
Inom barn- och ungdomspsykiatrin förekommer det fortfarande att personal förnekar förekomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för att...
Landsting
Habiliteringens boll- och motorikgrupp i Uppsala ger barn med motoriska svårigheter chansen att lära sig att sporta efter sina egna förutsättningar....
Forskning
Kunskapen om adhd och dess problematik, hos både barn och vuxna, har ökat i en rasande takt under de senaste 20 åren. Hur det är att åldras och bli...
Forskning
”Självmordsförsöken ökar hos unga, särskilt hos unga flickor. Vi måste lära ungdomar att känna igen psykisk ohälsa och att våga prata med vuxna”,...
Landsting
När det gäller språk-, läs- och skrivsvårigheter är synsätten många. Vad är egentligen vad? Special Nest reder ut begreppen med hjälp av logopeden...
Landsting
De test som används inom psykiatrin för att diagnosticera autismspektrumtillstånd har dåligt eller inget vetenskapligt stöd. Den slutsatsen kom den...
Landsting
”10 procent av befolkningen bedöms ha funktionsnedsättningar av mer eller mindre genomgripande omfattning. Det är ett folkhälsoproblem som kan och...
Landsting
På råd-, stöd- och kunskapscentret BOSSE jobbar socionomer och psykoterapeuter. De erbjuder kostnadsfria psykosociala insatser för funktionsnedsatta...
Landsting
"Jag tror det behövs någon kunnig, utomstående som lyssnar" säger Johanna Björk som arbetar som adhd-konsulent på Ågrenska, ett nationellt...
Landsting
“Psykiatrins bibel”, DSM, har gjorts om. De gamla kriterierna för adhd och autism är på väg att bytas ut mot nya. Men vilka är egentligen skillnaderna,...
Landsting
Till Autismcenter för små barn kommer barn mellan 0 och 4 år för att få hjälp med kommunikation genom tillämpad beteendeanalys, TBA. "Hittar...
Liv & Hem
Att ens barn blir diagnosticerat med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara omtumlande, oavsett om diagnosen var väntad eller ej. Att veta...
Forskning
Bebisar som inte jollrar med ordliknande ljud vid 10 månaders ålder kan få problem i sin språkliga utveckling. Nu vill två forskare införa allmän...