Skola

Skola
Lågaffektivt förhållningssätt, minskad skolfrånvaro och tillgänglig pedagogik. Det är några av Annelie Karlssons drivkrafter. Hon är specialpedagogen...
Skola
Med hjälp av verktyg som bland annat reglerar ljudnivå, beteenden och ökar förmågan att fokusera ska PAX i Sverige bidra till klassrum präglade av...
Skola
I Sverige finns det flera olika gymnasieskolor för den som har npf och vill ha en anpassad studietid. Till vissa skolor hör internat där man som elev...
Liv & Hem
Språkstörning är en osynlig funktionsnedsättning. Trots att drygt fem procent av landets skolelever har diagnosen kan det vara svårt att få stöd...
Skola
Ett bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar är viktigt för alla elever i skolan – och extra viktigt är det om eleven har npf, menar psykologen...
Skola
Närvaroteamet i Sundsvall arbetar med elever som har långvarig skolfrånvaro. Många av eleverna har även neuropsykiatriska diagnoser. Teamet fokuserar...
Skola
Det finns ett stort behov av ökad kompetens kring elever med språkstörning. Idag är stödet bristfälligt och ojämlikt över landet. Det visar en...
Skola
Lektionstillfällen med fördjupning inom olika ämnen, högbemannat elevhälsoteam och specialpedagogisk kompetens. Special Nest berättar om Alfaskolans...
Skola
De känner sig annorlunda, är understimulerade i skolan och mår ofta dåligt. Special Nest intervjuar specialpedagogen Mona Liljedahl som arbetar med...
Skola
KRÖNIKA. Karin Elf skriver om hur olika hjälpmedel och stöd kan åstadkomma mer inkludering i skolan. "Jag tycker att skärmar, pallar, hörselkåpor...
Skola
Ökad koncentrationsförmåga, bättre kunskapsinhämtning och högre studieresultat. Det allt fler skolor som använder fysisk aktivitet för att öka...
Hjälpmedel
Ställ en klocka, arbeta tills den ringer, ta sedan en kort paus – och börja därefter om igen. Det är en förenklad beskrivning av Pomodoro, en metod...
Skola
Ola Olsson är högstadielärare och förstelärare i Simrishamns kommun med uppdraget att hjälpa grundskolor att se till de särskilt begåvade barnens...
Skola
Total kravlöshet och möjlighet att återgå i egen takt är två gyllene regler när ett barn har blivit hemmasittande, enligt specialpedagogen Elisabeth...
Skola
Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd är medförfattare till boken "Autism och Adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik". Special Nest...
Skola
Rasten är en viktig del av skoldagen och bör prioriteras lika högt som lektionerna. För att alla elever ska få sin återhämtning behöver rasten...
Skola
Det är de vuxnas ansvar att hitta lösningarna, och se till att de passar det berörda barnet. Det menar psykologen David Edfelt som har skrivit boken...
Skola
Special Nest har tidigare publicerat flera reportage om lågaffektivt bemötande, men vi har även skrivit artiklar om andra metoder som kan leda till...
Aktiviteter
Hemmasittande är vanligt bland barn och ungdomar med npf. För att bryta det negativa mönstret har Varbergs kommun startat projektet Be Right Back. Förhoppningen...
Skola
Linköpings kommun har drivit särskilda resursskolor för elever med stort stödbehov. Enligt Skolinspektionen bröt upplägget mot skollagen. Den juridiska...
Skola
Vad är en SOS-låda och de magiska sju? Hur ser ett npf-säkrat klassrum ut och vad är en npf-pedagog? Källbrinksskolan har svaren på de frågorna....
Skola
Timmar av träning, men ingen framgång i lärandet. Hur märker man som förälder att ens barn har matematiksvårigheter? Special Nest ställde frågan...
Skola
Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare. Hon har arbetat som övergripande specialpedagog inom ett centralt skolstöd...
Skola
Kvarsittning, skriftlig varning eller avstängning. Det är några exempel på disciplineringsåtgärder som skolan kan använda för att ändra på problematiska...
Skola
Två till tre barn per klass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Enligt skollagen har de rätt att få den hjälp de behöver, men i många...