Inna Sevelius

Liv & Hem
På Kunnaklaras dagliga verksamhet i Göteborg får unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, hjälp att hitta sin identitet i vuxenlivet....
Forskning
Medicinsk yoga sprids inom sjukvården i Sverige. En variant av metoden, som nu testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala för personer med adhd, visar...
Liv & Hem
Personer med npf löper större risk än andra att drabbas av kränkande särbehandling på jobbet. Catrin Söderlund började på ett nytt arbete, men...
Liv & Hem
Många arbetsgivare har fortfarande dåliga kunskaper om hur man tar till vara kompetensen hos personer med npf. Men med enkla anpassningar, tydlig struktur...
Liv & Hem
Musikterapi kan förbättra kommunikation och socialt samspel vid autism. Det visar flera vetenskapliga studier. En orsak är att musik är ett så starkt...
Skola
En ny modell för samverkan mellan SiS ungdomshem, socialtjänsten och skolan införs i alltfler kommuner. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång...
Hjälpmedel
Öka kunskapen om adhd och stärka patienterna. Detta är syftet med Pegasus – en psykoedukativ kurs för vuxna med adhd och deras närstående.
Forskning
Flickor och pojkar med adhd har delvis olika avvikelser i hjärnstammens reaktioner på ljud. Det visar en ny studie från Lunds universitet.
Forskning
Barn till traumatiserade flyktingar som kommit till Sverige kan ha symtom som missuppfattas som adhd. Risken är felaktig behandling som inte hjälper.
Forskning
Sannolikheten att få adhd eller Aspergers syndrom kan vara lägre för barn som får mjölksyrabakterier under första halvåret, visar en finsk studie....
Liv & Hem
Tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk kan förändra betydelsen av det vi säger. Personer med autism kan ha svårt att tolka dessa signaler. Men man...
Metoder
Personer med npf kan lära sig att identifiera och uttrycka sina egna känslor med hjälp av bilder. Då minskar risken för kommunikationsmissar, enligt...
  •