Metoder

Forskning
En trygg och stimulerande uppväxt är den viktigaste grunden för att få ett bra och känslomässigt stabilt liv som vuxen. Barn med kognitiva funktionsnedsättningar...
Liv & Hem
Att vara mor- eller farförälder till ett barn som väntat eller oväntat får en NPF-diagnos kan vara omskakande. Många har svårt att förstå diagnosen...
Metoder
Behandlingshemmet Egehem i Västervik tvingas välja vilken grupp patienter de ska inrikta sig mot. Detta trots att flickorna i patientgruppen ofta har...
Liv & Hem
Under 70- och 80-talet blev Elisabeth känd som Sveriges farligaste kvinna. Hon hade levt på institutioner sedan hon var nio år och var en gåta för...
Forskning
Några minuters medveten andning per dag kan bidra till ökat lugn, bättre koncentration och mer glädje. För personer med adhd, autism och andra kognitiva...
Metoder
Hur hanterar man som personal utmanande beteenden i arbetet med personer med funktionsnedsättningar? ”Mycket handlar om personalens sätt att vara för...
Metoder
När Siegfried Othmers son Brian påbörjade neurofeedbackträning, 1985, minskade hans aggressionsutbrott och hans sociala och kognitiva förmågor förbättrades....
Metoder
För att minska problemskapande beteenden i skolan, öka de akademiska resultaten och skapa förutsättningar för studiero behövs en gemensam grundsyn...
Liv & Hem
Det är skillnad på att sätta tydliga gränser och att tillämpa gränssättning. När vi tar bort barnets rätt att bestämma över sig själv och utövar...
Skola
Människans bästa vän kan även knyta vänskapsband i klassrummen. Möt terapihunden Dis och hundföraren tillika läraren Denice Ankarstad, som tillsammans...
Metoder
Motiverande samtal är ett effektivt sätt att locka fram motivation till förändring. Men för personer med NPF behövs mindre prat och mer pedagogiska...
Metoder
Medveten närvaro och särskilda strategier för att hantera vardagen är stommen inom dialektisk beteendeterapi. ”När man åker känslomässig karusell...
Skola
”Imitationsförmågan är nyckeln till att även barn med särskilda behov lär sig. En förskolepedagog har en viktig uppgift att stimulera lärande...
Metoder
"För alla i skolan – en bok om inkluderande och utvecklande undervisning” är namnet på en ny bok av Ulrika Aspeflo. Boken handlar om hur skolans...
Skola
Många lärare som arbetar med elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning återkommer ofta till samma problemformulering. Hur ska jag motivera...
Metoder
När ett barn gör något vi tycker är bra är det ganska självklart att ge ett par uppmuntrande ord eller en klapp på kinden. Förhoppningsvis ökar...
Skola
”Barn behöver förstå på egen hand, ta egna beslut och ha en inre drivkraft för att lära. Först då har vi lyckats med inlärningen”, menar Ulrika...
Metoder
”Hjärnan är gjord för multitasking. Det tar vi vara på i neurofeedback”, säger Siegfried Othmer, grundare av Othmermetoden. I maj 2015 höll han...
Skola
På skolan Green Chimney i New York har de något som kallas Farm Animal Education & Intervention för barn med autism. Där ägnar de sig åt ”animal...
Metoder
Vad är det som får oss att bli för ledsna eller glada när någon annan är är det? Fenomenet affektsmitta är viktigt för att vårt sociala samspel...
Skola
Gör man inte en ordentlig kartläggning och tar reda på varför en elev är hemma är risken att man sätter in fel åtgärder. De isolerar sig för...
Landsting
Till Autismcenter för små barn kommer barn mellan 0 och 4 år för att få hjälp med kommunikation genom tillämpad beteendeanalys, TBA. "Hittar...
Skola
Snabba insatser på rätt nivå är avgörande för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. Och skolan måste bli bättre på att agera på...
Metoder
”Rätt att leka” är ledorden för Maggie Dillner och Anna Löfgren. De har skapat lekgrupper för barn med autism, inkluderade i vanliga förskolegrupper....
Forskning
Alla kan stretcha sin hjärna och utmana den till nya förmågor och kunskaper. Det krävs fokus, träning och lust. Det menar barnläkaren Kristina Bähr.