Metoder

Liv & Hem
Elva psykologer medverkar i den nya antologin ”Lågaffektivt bemötande” och tar ett brett grepp om metoden. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som är...
Metoder
Att låta barn med adhd använda datorprogram för att förbättra arbetsminnet är en populär insats. Tanken är att adhd-symtomen ska minska och inlärningen...
Metoder
Ett traditionellt samtal öga mot öga passar inte alla lika bra. För många kan det vara lättare att uttrycka sig i skriftlig form och på en plats...
Metoder
Lyssna förutsättningslöst och ställ öppna frågor. Det är ledorden för Adhd-coachen Marie Enbäck som värderar jämlika relationer med klienterna....
Liv & Hem
Barn med autism behöver träna på att leka och kommunicera med andra. Lou Navier Sarmantero, snart fyra år, har diagnosen autism. I väntan på professionell...
Landsting
"Barn som har mycket ångest kan ha en självbild av att de är misslyckade. Men genom att ses i en grupp kan de stärka varandra." På BUP...
Metoder
Föräldrar till barn med autism känner sig ofta stressade och oroliga inför framtiden. På Autismcentrum för små barn erbjuds kurser i Acceptance...
Landsting
Komet bygger på förstärkning av beteenden man vill se mer av. Påminnelser, beröm, lugnt bemötande och i vissa fall belöningar kan enligt kursmaterialet...
Metoder
Med fokus på de vuxnas gemensamma förhållningssätt och miljön på en skola kan de enskilda specialpedagogiska insatserna minskas. Det är idén bakom...
Metoder
Lära ut nya färdigheter till barn med autism genom olika videoinspelningar. Det är vad videomodellering handlar om. Logopeden tillika beteendeanalytikern...
Metoder
Övningen ”barnets stund” hjälper till att skapa positiva relationer med barn med autism – helt på deras egna villkor. En viktig grund för att...
Metoder
Kan musik av Mozart, med vissa ljudfrekvenser förstärkta eller borttagna, hjälpa mot uppmärksamhets- eller språkstörning? Ja, hävdar företaget...
Metoder
“Ett grundläggande problem för många elever med NPF är motivation, svårigheter att uttrycka sig och en rädsla för att misslyckas”, säger utvecklingsledare...
Metoder
Du kan tjata dig blå. Du kan skälla dig hes. Men om den du talar till saknar möjligheten att ta till sig budskapet så är det helt meningslöst. Orden...
Liv & Hem
Många barn med NPF lider av dåligt självförtroende. Hur kan man som vuxen agera för att stärka barnet och hjälpa det att gå rakryggad genom livet?...
Metoder
Stockholms Stadsmission driver online-programmet Oneeighty med målet att ge hemmasittare ett socialt sammanhang och hjälpa dem tillbaka till skolan....
Metoder
Tanken med Webbkursen Koll på Asperger är att nå unga med diagnosen och få dem att öka sin kunskap. Tack vare ett pågående forskningsprojekt kommer...
Metoder
 
”En enkel grundkurs i förhållningssätt och bemötande” Så beskriver Christian Lindskog sin serie Fikonspråk – ett gäng korta filmer på Youtube...
Metoder
Tillämpad beteendeanalys, TBA, har visat sig effektiv för att hjälpa personer med autism att utföra mer positiva beteenden. Ett annat mål är att...
Liv & Hem
Tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk kan förändra betydelsen av det vi säger. Personer med autism kan ha svårt att tolka dessa signaler. Men man...
Metoder
”Man utvecklar förmågan att kunna stanna upp och tänka efter”, säger psykolog Joakim Löf. Han arbetar med mentaliseringsbaserad terapi (MBT),...
Metoder
Personer med npf kan lära sig att identifiera och uttrycka sina egna känslor med hjälp av bilder. Då minskar risken för kommunikationsmissar, enligt...
Metoder
När vi jobbar med barn ska vi tänka att det är en bilverkstad. Vi kan inte ha en verktygslåda med ett enda verktyg som ska utföra allt. Samma sak...
Forskning
En trygg och stimulerande uppväxt är den viktigaste grunden för att få ett bra och känslomässigt stabilt liv som vuxen. Barn med kognitiva funktionsnedsättningar...
Liv & Hem
Att vara mor- eller farförälder till ett barn som väntat eller oväntat får en NPF-diagnos kan vara omskakande. Många har svårt att förstå diagnosen...