Skola

Skola
Han missade målen i samtliga skolämnen tre år i sträck. Skolan gjorde inte tillräckligt för att hjälpa Simon, detta slogs fast under våren 2015...
Skola
Snart är landets för- och grundskolor igång med en ny termin. Söker du inspiration inför höstens planering och organisation av elever med särskilda...
Skola
Långtgående individuella anpassningar och lärande i avskildhet. Det är en kort beskrivning av Blommensbergsskolan framgångsmetod för att få elever...
Forskning
Det är fel att jämföra arbetsminnet med en byrå där bara ett fåtal olika saker får plats. Skolundervisningen bör använda sig av nya strategier...
Liv & Hem
Stress bland unga med autismspektrumtillstånd. Det är huvudtemat i socionomen Diana Lorenz nya bok om psykisk ohälsa bland elever med diagnosen. Special...
Skola
Det finns olika test för att mäta intelligens. Ett av dessa, Cognitive Assessment System, utgår från att planering och uppmärksamhet är fristående...
Skola
Delaktighet, tillgänglighet och attityder. Det är några saker som är i fokus i Specialpedagogiska skolmyndighetens och Funktionsrätt Sveriges lärmaterial...
Skola
Barn har det vanligen bäst hemma hos sina föräldrar. Det gäller även barn och ungdomar med autismdiagnos. Men ibland måste man gå en annan väg...
Skola
Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Hur arbetar man med detta på bästa...
Liv & Hem
"10 procent av befolkningen bedöms ha funktionsnedsättningar av mer eller mindre genomgripande omfattning, vilket är ett folkhälsoproblem som...
Skola
Bara 1 av 20 lärare känner sig beredd på att jobba med elever med npf. Och tre av fyra säger sig sakna baskunskaper om tillstånden. Det är resultatet...
Liv & Hem
Bilden Linda har av sin dotter är ett barn i stort behov av stöd under hela dagen. Skolan däremot ser en glad, pigg och duktig elev som inte behöver...
Skola
KRÖNIKA. Idrott- och hälsaläraren Alexander Skytte skriver för Special Nest om betydelsen av att våga prata om psykisk ohälsa. "Vi fylls av...
Skola
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ifjol får kommuner ha skolenheter som är riktade mot elever i behov av särskilt stöd – så kallade...
Skola
Det är snart bara en månad kvar till terminsavslutning, vilket innebär betygssättning för en del elever i grundskolan och samtliga elever på gymnasiet....
Skola
Skolan behöver arbeta inkluderande för att samtliga elever ska nå framgång. Men vad innebär detta för skolans personal? Vilka strategier, värdegrunder...
Liv & Hem
Det treåriga Attentionprojektet Nätkoll, med syftet att öka tryggheten på nätet för unga med npf, har nyss avslutats. De senaste månaderna har de...
Skola
Strukturerad samverkan, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Det är grunden i Gävle kommuns insatser för grundskoleelever med långvarig...
Skola
Strukturerade klassrum, tillgängliga hjälpmedel och visuella scheman. Special Nest har skrivit flera reportage om skolor som har gjort extra anpassningar...
Skola
Ibland går det inte att se skogen för alla träden. Bland barn med autismspektrumtillstånd är det vanligt med bristande central koherens, vilket gör...
Skola
Stödet för elever med funktionsnedsättning i skolan är bristfälligt. Utbildningen är otrygg, otillgänglig och icke likvärdig, enligt SPSM:s rapport...
Skola
Enligt beteendevetaren och psykologen Isabel Eriksson upplever många ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser att de inte får tillräckligt med stöd,...
Skola
Special Nest följer aktivt debatten om den svenska skolans utmaningar. Vi publicerar regelbundet reportage där vi lyfter fram perspektiv på hur skolan...
Forskning
En ny studie från Gillbergcentrum indikerar att det finns elever med nedsatta kognitiva förmågor som inte har förutsättningar att klara de krav som...